دوست عزیز شما برای انتقال وجه چک به تنخواه گردان بایستی ابتدا از قسمت وصول چک به قسمت لیست چکهای دریافتی جهت به حساب خواباندن رفته و چک مورد نظر را به حساب بخوابانید و بعد از آن به قسمت لیست چک های به حساب خوابانده شده رفته و چک مورد نظر را اعلام وصول کنید و سپس از قسمت امور مالی آیتم بانک به صندوق را انتخاب کرده و در قسمت صندوق نام تنخواه گردان را انتخاب می کنیم . 

شما در این روش ابتدا چک را از لیست چکها خارج کرده و پس از ب حساب خواباندن ، دوباره از حساب خارج کرده و به حساب تنخواه گردان واریز می کنید